AD.

-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) การสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้

เชื่อหรือไม่ว่านี่เป็นสถานที่จริง - วัดร่องขุ่นหรือที่รู้จักกันดีว่าวัดสีขาวเป็นวัดที่มีลักษณะทางพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่ามันถูกวางไว้บนโลกโดยพระเจ้า.

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของตน วัดร่องขุ่นถอดแบบมาจากวัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

แม้ว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจจากพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงนั้นได้รับการออกแบบโดยมนุษย์ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชาวไทยได้ออกแบบวัดในปีพ. ศ. 2540 ซึ่งถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2557 แต่ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างพระวิหารขึ้นหลังจากที่มีการสนับสนุนจากนานาชาติ สนับสนุนให้เขาไม่ยอมละทิ้งและปล่อยให้วัดป่นเป็นผง.

ในอาคารหลายแห่งไม่อนุญาตให้เข้าไปจนกว่าจะมีการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตบางอย่าง แต่ผู้เยี่ยมชมยังคงสามารถถ่ายรูปวัดจากภายนอกได้.

ความหมายของอุโบสถ

สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
สะพาน : การเดินข้ามจากวัฏสงสารสู่พุทธภูมิ
เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ
สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16
กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ
ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ

ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้ง ทำให้เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Source: reddit
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Siebe
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Massimo
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Maya
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Kamren B
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Paul Biris
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Jenny
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Passenger32A
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Bob Gala
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Ji Jirawat
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Nicola Frassineti
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: 
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Vivian Wan
Thailand’s White Temple Looks Like It Came Down From Heaven
Image credits: Ddalbiez

เรียบเรียงข้อมูล @ ฟรีแปลน
ข้อมูลเพิ่มเติม: thaipbs.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers